Meni za navigacijo+

Informativa

INFORMATIVA

Obseg dela:

S končanim programom si usposobljen/a za:

 • postavljanje diagnoze o stanju pnevmatik in platišč z uporabo sodobnih orodij in instrumentov;
 • vzdrževanje in popravilo pnevmatik ter platišč na način, ki zagotavlja varno uporabo vozila;
 • svetovanje strankam v zvezi z nakupom in vzdrževanjem pnevmatik in platišč ter popravili in z vzdrževalnimi deli na vozilu;
 • postavljanje standardne diagnoze o stanju vozila z uporabo sodobnih orodij in instrumentov;
 • vzdrževanje, popravila in nastavitve mehaničnih sistemov, naprav in sklopov na vozilih;
 • vzdrževanje, popravila in nastavitve električnih in elektronskih sistemov, naprav ter napeljav na vozilih;
 • vzdrževanje, popravila in nastavitve pnevmatskih in hidravličnih sistemov, naprav in sklopov na vozilih;
 • uporabo merilnih in kontrolnih naprav, orodij in strojev, ki se uporabljajo pri servisiranju in popravilih vozil;
 • uporabo tehnične in tehnološke dokumentacije, tehniških predpisov in standardov ter tehničnih načrtov in navodil proizvajalcev;
 • sodelovanje v skupini ter pisno in ustno sporazumevanje s sodelavci, strokovnjaki in strankami ob uporabi temeljne strokovne terminologije;
 • pozitiven odnos do ukrepov za zmanjševanje onesnaževanja in varstvo okolja;
 • presojo o racionalni rabi energije, izrabi virov energije in ravnanju z odpadki;
 • izvedbo in zagotavljanje ukrepov za varnost in zdravje pri delu, varovanje okolja, požarno varnost in preprečevanje nezgod;
 • uporabo sodobne informacijske tehnologije, delo z viri, s podatki in z gradivi.

V 3 letih izobraževanja moraš tudi opraviti najmanj 24 tednov praktičnega usposabljanja z delom v podjetju. Seznam učnih mest lahko najdeš na zavihku na levi strani.

Nadaljevanje študija:

Uspešno končan izobraževalni program srednjega poklicnega izobraževanja omogoča vpis v ustrezne izobraževalne programe poklicno-tehniškega izobraževanja, po določenem številu let delovnih izkušenj pa tudi pristop k opravljanju ustreznega mojstrskega oziroma delovodskega ali poslovodskega izpita.

Vpisni pogoji:

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal osnovnošolsko izobraževanje ali nižje poklicno izobraževanje ali enakovredno izobraževanje po prejšnjih predpisih.

Delo in zaposlitev:

Zaposliš se lahko v avtoservisnih delavnicah, v vulkanizerskih delavnicah, v podjetjih proizvodnje motornih vozil.