Meni za navigacijo+

Avtoserviser

AvtoServiser

Predstavitev poklica Avto Serviser!

Kratek opis

Delovna področja avtomehanika obsegajo vzdrževanje in popravila motornih vozil v prometnih in remontnih delavnicah, v servisih avtomobilskih proizvajalcev in v obrti.

Kaj delavec običajno dela

Servisno vzdrževanje motornih vozil vključuje čiščenje in vzdrževanje motornega vozila, kontrolo in nastavitev vplinjača, vžigalne naprave in ventilov, kontrolo in nastavitev kretniškega mehanizma in zavor, zamenjavo obrabljenih delov, zamenjavo in dolivanje olja motorju, menjalniku, diferencialu in kretniškemu mehanizmu. Delovno področje avtomehanika so tudi popravila avtomobilskih motorjev z notranjim izgorevanjem, demontiranje motorja, čiščenje in pranje delov, odkrivanje napak in obrabljenih delov.

Delovna področja

Avtomehanik je lahko zaposlen na različnih področjih. V velikih remontnih in servisnih delavnicah je delo organizirano tako, da se ukvarja samo z posameznimi avtomobilskimi sklopi, z zavornimi sistemi, menjalniki ali podvozjem. V manjših delavnicah take delitve dela ni. Glavne naloge avtomehanika so tekoče vzdrževanje in generalna popravila motorjev in motornih vozil. Pri tekočem vzdrževanju se mora ravnati po navodilih izdelovalca, ko mora zamenjati oziroma dopolniti ustrezne tekočine. Navodila upošteva tudi, ko kontrolira in naravnava delovanje posameznih mehanizmov, menjava iztrošene dele, zateguje vijake in maže gibljive dele.
Kadar gre za okvare ali napake v delovanju avtomobila, najprej ugotovi, kaj jih je povzročilo. Nato s primernim orodjem razstavi posamezne sklope in okvaro. Okvaro odpravi z zamenjavo izrabljenega dela ali z nastavitvijo pokvarjenega mehanizma. Pri generalnem popravilu pregleda in razstavi vse sklope, posamezne dele očistiti, pregleda njihovo iztrošenost in preveč obrabljene dele popravi ali zamenja. Po končanem pregledu in popravilu najprej preizkusi delovanje motorja v prostem teku. Še neodpravljene napake skuša ugotoviti s poslušanjem in z merilnimi instrumenti. Preden izroči vozilo lastniku, ga preizkusi še na poskusni vožnji. Če vozilo deluje brezhibno, je mehanikovo delo končano.